Hvad er realkredit?

Realkredit bliver i Danmark opfattet som realkreditinstitutternes bevilling af et lån samt salg af modstående obligationer. Et realkreditlån er således et lån, som er sikret i fast ejendom og finansieret ved udstedelse samt salg af realkreditobligationer, der bygger på samme princip som stats- og virksomhedsobligationer.

En af de primære fordel ved at optage et realkreditlån er, at både rente og bidrag er væsentligt lavere end lån, som ikke er er baseret på realkreditlån, når man lægger dem sammen. Et realkreditlån bliver oftest brugt til at finansiere et boligkøb sammen med udbetalingen og banklånet, som ligeledes udgør en del af de samlede omkostninger ved huskøb.

Hvordan fungerer realkredit?

Når du skal oprette et realkreditlån, skal det gøres gennem et realkreditinstitut, og det sker igennem banken. Som sikkerhed for lånet kræver realkreditinstituttet pant i din bolig, som har til formål at dække, såfremt du ikke er i stand til at tilbagebetale lånet. Derfor er det heller ikke alle og enhver, der kan oprette et realkreditlån, da det stiller krav til din økonomi.

I modsætning til eksempelvis et banklån, så har et realkreditlån en direkte sammenhæng med obligationer. Renten på dit realkreditlån bliver fastlagt på baggrund af udbud og efterspørgsel på de finansielle markeder. Renten er nemlig den udbetaling, som investorerne skal have for at investere i obligationerne.

Hvordan fastsættes renten på et realkreditlån?

Det kan lyde avanceret, men man kan lidt forsimplet sige, at hvis der er mange penge i omløb, så er der færre mennesker, der har brug for at låne penge. Til gengæld er der flere, som har penge til overs, som de ønsker at investere i eksempelvis obligationer. Derfor vil der være stor efterspørgsel på at investere sine penge, og det betyder, at renten på dit realkreditlån bliver lavere.

Det omvendte scenarie udspiller sig, hvis der ikke er så mange penge i omløb. Her vil der være flere, som har brug for at låne penge – og samtidig vil der være færre, som har penge til overs, som de ønsker at investere. Det betyder, at efterspørgslen bliver lavere, fordi der er færre penge i omløb, og dermed vil renten stige på dit realkreditlån.

Hvilke muligheder har jeg, når jeg skal vælge realkreditlån?

I forbindelse med, at du stifter et realkreditlån, bliver du stillet over for en række valgmuligheder, som du skal tage stilling til. Eksempelvis skal du vælge, om du vil have en fast eller en variabel rente på dit realkreditlån. Det kan være svært at beslutte sig for, men der er forskellige fordele og ulemper ved begge valgmuligheder.

Fast og variabel rente på realkreditlån:

  • Variabel rente på realkreditlån: Vælger du den variable rente på et realkreditlån, så vil den være billigere, når du optager lånet. Det betyder dig, at du risikerer, at renten stiger, fordi den ikke er låst fast. Det betyder, at du kan ende med et lån, der har højere renter, end hvis du havde valgt et fastforrentet lån.
  • Fast rente på realkreditlån: Vælger du et oprette et realkreditlån med en fast rente, så er du mere sikker. Det skyldes, at du kender renten i hele lånets løbetid, og derfor vil du ikke risikere, at den pludselig stiger. Til gengæld kan du ikke drage nytte af tider med økonomisk optur, som betyder, at renten vil falde.

Du løber altså den største risiko, hvis du vælger den variable rente, fordi du ikke kender fremtiden. Omvendt kan du risikere, at det bliver væsentligt billigere, hvis vi bevæger os ind i tider med økonomisk opsving, hvor renterne generelt er dalende. Du kan altid få hjælp af din bankrådgiver, hvis du ønsker at vurdere, hvad der giver bedst mening i dit tilfælde.

Hvis du ikke betaler afdrag, kan du desuden reducere dine månedlige udgifter i en periode, fordi du kun betaler renter. Før eller siden skal du dog betale dit realkreditlån tilbage, og så kommer du til at betale mere hver måned, fordi du har valgt ikke at betale afdrag i en periode. Det betyder derfor, at du skal betale det fulde beløb tilbage på kortere tid.